เดือนมกราคม
   เดือนกุมภาพันธ์
   เดือนมีนาคม
   เดือนเมษายน
   เดือนพฤษภาคม
   เดือนมิถุนายน
   เดือนกรกฎาคม
   เดือนสิงหาคม
   เดือนกันยายน
   เดือนตุลาคม
   เดือนพฤศจิกายน
   เดือนธันวาคม

30/01 เกษตรกรในพื้นที่ จ. นครสวรรค์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 30/01 บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ยังประสบกับอากาศหนาวเย็น 30/01 จ. นครราชสีมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก
ชั่วโมงเตือนภัย

ดร.อาจอง ชี้อนาคต โลกและประเทศไทย กับภัยโลกร้อน เสาร์นี้ (16ตค.) ห้ามพลาด!


  


http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats