ยังไม่มีข้อมูล


กรมอุทกศาสตร์
กรมทรัพยากรน้ำ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ไม่พบข้อมูลในหมวดนี้
วันที่ 18 มีนาคม 2560

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน " 
ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2560

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ มีดังนี้
- ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
- ภาคกลาง บริเวณชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และบุรีรัมย์
- ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ในช่วงวันที่ 19-20 มีนาคม 2560 พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง มีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีต่อเนื่องในระยะนี้
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น


ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ใน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.


วันที่ 17 มีนาคม 2560

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน "

ฉบับที่ 16ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560

    ในช่วงวันที่ 17-18 มีนาคม 2560 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ มีดังนี้

       - ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 

       - ภาคกลาง บริเวณชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

       - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 

       - ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด 

        ส่วนในช่วงวันที่ 19-20มีนาคม 2560 พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง มีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีต่อเนื่องในระยะนี้ 

       ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย


       ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 17-19มีนาคม 2560 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น.

วันที่16 มีนาคม 2560
จ.เลยฝนถล่ม ลูกเห็บตก ราษฎรเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้าง
เวลา14.00 น. วันที่16 มีนาคม 2560 เกิดพายุฤดูร้อน ใน อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ จ.เลย มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย จากลมกระโชกแรง ต้นไม้หักทับ นอกจากนั้นนยังมีลูกเห็บตกบางลูกขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ ด้านผู้ว่าฯจ.เลยสั่งการด่วน ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมช่วยเหลือต่อไป
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 13 เตือน ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาคกลาง บริเวณชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดสกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด ระมัดระวัง ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน "

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560

   

ในช่วงวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ มีดังนี้

- ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

- ภาคกลาง บริเวณชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดสกลนคร นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

- ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด

ส่วนในช่วงวันที่ 19-20 มีนาคม 2560 พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง มีแนวโน้มลดลง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีต่อเนื่องในระยะนี้

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ประกอบกับในช่วงวันที่ 16-19 มีนาคม 2560 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

      

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.


ไม่พบข้อมูลในหมวดนี้

ข่าวสั้นเตือนภัย 24 ชั่วโมง
เตือนภัยล่วงหน้าทุกพื้นที่24ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาได้มากกว่า รายงานทุกความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก
รับทันทีรหัสประจำตัว Pxxx ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาแจ้งข่าวเฝ้าระวังภัย และสิทธิพิเศษอื่นที่เป็นกิจกรรมของมูลนิธิฯ

สมัครผ่านโทรศัพท์ได้ทุกระบบแล้ววันนี้ พิมพ์ P กดส่ง 4264777
สมัครวันนี้ฟรีค่าบริการ 15 วัน อัตราค่าบริการ 29 บาท /เดือน
สอบถามโทร 02 8882215


ยังไม่มีข้อมูล
  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
อยากทราบว่า บ้านแตก บ้านร้าว เกิดขึ
โดย : p0907596300   เมื่อ : 2016-05-14 13:06:21
807
0
สึนามิใหม่
โดย : Prapai   เมื่อ : 2014-05-19 02:58:31
1389
0
ไม่ทราบว่าจะมีหน่วยงานไหนช่วยเหลื
โดย : supatcha   เมื่อ : 2014-04-29 02:50:51
1255
1
ภูเขาไฟอูบินาสทางภาคใต้ของเปรู
โดย : PAI   เมื่อ : 2014-04-13 04:32:49
1239
0
7.6 ริกเตอร์ โซโลมอน ชมวิดีโอ
โดย : PAI   เมื่อ : 2014-04-13 04:08:36
1289
0

ไม่พบข้อมูลในหมวดนี้

ห้อง เหลียวหลังแลหน้าแก้ปัญหาน้ำโดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด


ยังไม่มีข้อมูล


ยังไม่มีข้อมูล

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ. อยุธยา
ดร. ก้องภพ อยู่เย็น
รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย์
ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รศ. ดร. จิรพล สินธุนาวา
ดร. ปัญญา จารุศิริ
รศ. ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
ข้อมูลเผยแพร่ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์
และหน่วยงานอื่นๆ

http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com


View My Stats